J C T V & s t o r I e s,   h a h a h a  HOME

the architecture is splashing wildly against the quay

 

a r c h i t e c t u r e a r c h i t e c t u r e a r c h i t e c t u r e a r c h i t e c t u r e
{d u t c h e s s a y s} < > {e n g l i s h e s s a y s}
  20 'Time without mist, for Palmyra', text delivered during the symposium 100 Years from now organised in De Grote Kerk, of The Hague on 5.9.2015
21 De stad, de deugd en de openbare ruimte, uit: Has Klerkx, (red.), Stadslucht, Beloften en Paradoxen van de Stad,Valkhof Pers , 2015, pp. 47-56.  
  19 Talk held at the symposium Architectural Acoustics, how buildings sound, Muziekgebouw Frits Philips, 20.10.2014
  18 wtf to do with philosophy in architecture: a question of fair design, VOLUME 40, Architecture of Peace reloaded, ARCHIS 2014 #2, pp. 6-7.
20 Plethora (een voordracht gedhouden voor het 20 jarig jubileum van Post Planjer te Utrecht op 21.5.2014)  
  17 An Extremely Intellectual Crisis (contribution to the Night of Philosophy at Delft University 22.05.2014)
19 Definitie van een gevangenis, (Chepos, 11.2013)    
18 Een korte fenomenologie van het lopen, (Stichting Perdu, 18 oct.2013)  
  16 Beauty and thinking about the making, Yearbook TU/e 2013
17 Verandering, Een gids voor het Duister (Service Magazine, 05.2013)    
    15 Fuck Time Speech at the Night of Philosophy, TU Delft, 29.05-2013
16 Nep = Nep (Chepos 04.2013)  
15 De filosofie van het ontwerpen (Intern 04.2013)  
  14 Finding Beauty, a Spinozan approach to good useReworked paper on Beauty, presented in Oxford, September 2011
  13 Thinking boundaries in the production of architecture and music
  12 ATCK: Finding a work of art, an exercise
in panoptic thought
14 Zaad: het probleem van de erotiek in de esthetica  
  11 Nobody with a good car needs justification! Explorations in design thinking
13 Umbilly/Machine/Mens: een oefening in het denken  
  10 a generous use of bodies: form, behaviour and spatial experience
12 Het afvallige, een fenomenologie van het daar zijn  
  9 Steps towards a generous city
11 Een genereus denken: Gebouwen, mensen en samen leven    
10 Begeerte: F U + V 8 F U + V: strategies and tactics of desire in architecture
9

adaptables: een oefening in het denken over architectuur en gebruik

 

8 tektoniek, een essay over het maken van een relatie 7 Towards a descriptive tectonics: making a relation
  6 A Generous Use: Design, Spatial Practice, Situationality and the Concept of Justice
7 angstportret 5

talk architecture, an introduction to theory in architecture

  4 The interaction of the body in its projected environment
6

het oeuvre, Aldo van Eyck

3 Portraying Fear
5 plek: een kort scenario van een gebeurtenis die niet zeker is  
4 De mogelijkheid van een genereuze stad, een oefening in het denken over het lachen en de beleefdheid 2 Adaptables: when things around us start moving
3 Naar een definitie van de architectuur  
2

de angsten van een lui mens: een fysiologie van het verhevene

1 towards an ontology of use, design,  evolution and the roaming subject in an unstable enironment
1

Museum: Untitled

 

 

copyright jacob voorthuis 1994-2014

All written material on this site is copyrighted.  Please cite Jacob Voorthuis as the author and Voorthuis.net as the publisher