jctvHOME

: 07.07.2009

 

 

 

  Brief aan Wilders
 

Beste mijnheer Wilders,

De beschaving is flinterdun, dat zal hij ook altijd blijven zolang hij is aangeleerd. Dat is maar goed ook, maar hij heeft daarom veel zorg en liefde nodig. Ik wil u daarom vragen de andere politieke partijen een kans te geven antwoorden te vinden op de zorgen van u en uw kiezers. Voor dat u het weet maakt u de maatschappij die u zo zegt te waarderen helemaal kapot. Een paar richtlijnen:

Maak van de rechtstaat geen beul. U heeft gelijk wanneer u zou stellen dat niemand in onze maatschappij zich mag ontrekken aan de wet. Daartegen moet krachtig, billijk en zonder de waardigheid van ieder mens te vertrappen worden opgetreden.

Word geen hufter tegen hufterigheid. U heeft gelijk wanneer u zou stellen dat niemand in onze maatschappij zich onbeschoft of hufterig mag gedragen. Hufterigheid met hufterigheid bestrijden werkt niet. Als mensen zelf gaan doen wat ze afkeuren in anderen, zijn ze niet lekker bezig. Een mens kan hufterigheid alleen effectief te lijf door het goede voorbeeld te geven.

Vrijheden mogen geen gevangenis worden. U heeft gelijk dat de vrijheden die hier in Nederland gelden, duur verworven zijn. De scheiding tussen religie en staat, de gelijkheid van mensen ongeacht hun geloof, afkomst, kleur, kunnen, sekse of seksuele geaardheid zijn daar goede voorbeelden van en uiterst waardevol. Discrimineer daarom dan ook niet op basis van geloof of afkomst. Een goed middel onze duur verworven vrijheden te waarborgen is wellicht, zoals u suggereert, een sociaal contract dat iedere bewoner van Nederland zou moeten kennen en ondertekenen alvorens het stemrecht te krijgen.

Haat levert meer haat. U heeft ongelijk wanneer u de groeiende haat jegens individuen en groepen niet actief helpt tegenwerken door uw invloedrijke positie in de maatschappij daartoe aan te wenden. De kiezers onder uw invloed zijn redelijk doch wanhopig. U heeft ongelijk wanneer u politieke middelen gebruikt die de problemen die u signaleert alleen maar erger maken en de maatschappij hatelijk en hufterig maken. Een maatschappij gebaseerd op haat en afkeer zoals die U aanmoedigt is geen optie. Het afwijzen van individuen en groepen zoals u doet, is geen optie. Het afwijzen van de redelijkheid zoals u die afwijst is geen optie. Daar komt alleen maar ellende van. Dat weten we.  Geef daarom alstublieft de andere politieke partijen een kans oplossingen in het redelijke te zoeken. Met uw aanpak bent u bezig meer dan u lief is kapot te maken

Met vriendelijke groet, Jacob Voorthuis

 

Contact me at: jacob@voorthuis.net

copyright © jacob voorthuis 1994-2010

All written material on this page is copyrighted.

Please cite Jacob Voorthuis as the author and Voorthuis.net as the publisher.