Rich

De Tijd 15 November 1995 De Rijkdom

De intensieve, zeer geconcen-treerde rijkdom die hier bestaat, bestaat uitsluitend op  basis van de weid verspreidde armoede die er heerst. Hoe verder de armoede reikt, hoe sterker de concentratie en de intensiteit van de rijkdom. Eigenlijk meer andersom. De rijken zijn niet méér schuldig dan de armen. Schuld is symmetrisch. Iedereen deelt in een oerschuld waarbij de dreiging van de nood de mensen in zich zelf doet keren.