Men

De Tijd 15 November 1995: Mannen

Mannen in Jamaica, en zeker als je al in een slechte bui bent, lijken hier het werkelijke bewijs van een marginalisatie process, hun enige bestaansrecht zit gevangen in hun sperma, en komt alleen vrij in de vrouw. De vrouw doet alles om die vrijheid te garanderen; ze verdient geld, zorgt voor de kinderen, maakt zich zorgen over het bestaan, draagt haar kinderen overal, en zorgt voor de man. Ik heb het nu min of meer over mannen uit bepaalde sociaal-afgebakende plekken, en dan nog zit ik onzin te verklaren. Maar ik was, toen ik het bedacht, in een slechte bui.

Stel je voor. Vele mannen zitten op een strict dieet dat bepaald wordt door de vrees voor bepaalde groentesoorten. Het wordt geloofd dat deze groentesoorten (sweet potato e.d.) de mannelijkheid aantasten. Regelmatig wordt er op de radio gezegd dat dat niet zo is, maar de vrees van de man blijft in de onuitgesproken mogelijkheid steken, en veel lokaal geproduceerde groentesoorten kunnen dus niet volop worden geconsumeerd.

De plaatsing van de Papaya boom in relatie tot het huis van de man is ook van groot belang. Het mag niet te dichtbij groeien omdat dit weer, waar-schijnlijk door de suggstieve vorm, de manlijkheid benadeeld. Gisteren werd me verteld dat als de man zijn penis s-ochtends bij het wakker worden tegen de boom slaat dat het dan een goede bijwerking heeft op de maat ervan. (Ik laat in het midden of dit de boom of zijn penis betreft) Dit wordt nooit op de radio besproken en behoort tot geheime kennis.